Asteraceae taraxacum - BỒ CÔNG ANH
Dandelion
PHOTOS FROM INTERNET

Hoa Bồ Công Anh - Hữu Đông - nhạc Trần Hữu Đông


Cánh Đồng Bồ Công Anh - Hòa Mi & Kenny Khang - nhạc Kenny Khang