Thunbergia grandiflora - CÁT ĐẰNG
Thunbergia grandiflora
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Hoa Cát Đằng - Trung Hậu - nhạc Hà Phương