Chrysanthemum - CÚC
Chrysanthemum
PHOTOS BY DTK OF HUE DIEP CHI

Hiên Cúc Vàng - Khánh Ly - nhạc Nguyễn Đình Tòan


Tháng Mười Hoa Cúc - Thùy An - nhạc Phạm Anh Dũng - thơ Trần Mộng Tú


Bài Thơ Mùa Thu - Mai Hương - nhạc Phạm Anh Dũng - thơ Bích HuyềnThu - Xuân Diệu

Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu.
Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì.
Hư vô bóng khói trên đầu hạnh;
Cành biếc run run chân ý nhi.

Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa.
Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà.
Buồn ở sông xanh nghe đã lại,
Mơ hồ trong một tiếng chim qua.

Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm,
Hây hây thục nữ mắt như thuyền.
Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu,
Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.