Bombax ceiba - HOA GẠO
Bombax ceiba
PHOTO FROM FUTURE OF CAIRNS

Hoa Gạo - Trần Thu Hà - nhạc Ngọc Đại


Chị Tôi - Thùy Dương - nhạc Ngọc ĐạiKhi Nàng Tới - Trần Dạ Từ

Chân nào ngủ lối son tươi
Sầu thơ dại đã đầy vơi một dòng

Bóng chiều đỏ một vườn không
Ngày ra cửa nhỏ còn trong nuối về

Môi cười vết máu chưa se
Cành hoa gạo cũ nằm nghe nắng hiền

Anh nằm nghe bước em lên
Ngoài song lá động trên thềm áo bay