Rosa - HỒNG
Rosa
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Tình Khúc Buồn - Duy Quang - nhạc Ngô Thụy Miên


Tuổi Đá Buồn - Khánh Ly - nhạc Trịnh Công Sơn


Có Nụ Hoa Hồng Bỗng Gọi Tên Anh - Hồng Nhung - nhạc Bảo Phúc


Bông Hồng Cài Áo - Duy Khánh - nhạc Phạm Thế Mỹ - thơ Nhất Hạnh


Bông Hồng Cài Áo Trắng - Thanh Lan - nhạc Phương Linh


Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa - Khánh Ly - nhạc Lê Uyên Phương - thơ Nguyễn Hoàng ĐoanĐóa Hoa Hồng - Nguyễn Bính

Thưa đây một đóa hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng.
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu.
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?