Mimosa pudica - HOA HỔ NGƯƠI
Mimosa pudica
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Ngậm Ngùi - Ý Lan - nhạc Phạm Duy - thơ Huy CậnNgậm Ngùi - Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi ...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi! hãy ngủ ... anh hầu quạt đây!
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng vào bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu;
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ...

Hoa Trinh Nữ - Phương Dung - nhạc Trần Thiện Thanh


Nỗi Buồn - Mỹ Linh - nhạc Phú Quang


Hoa Hổ Ngươi còn được gọi là Hoa Xấu Hổ hay Hoa Mắc Cở. Các thi sĩ, nhạc sĩ thì gọi hoa này là Hoa Trinh Nữ.