Orchid - LAN
Yellow Orchid
PHOTOS BY VP OF HUE DIEP CHI

Gọi Người Yêu Dấu - Thanh Lan - nhạc Vũ Đức Nghiêm


Bóng Chiều Tà - Vân Khánh - nhạc Nhật Bằng


Em Lễ Chùa Này - Thái Thanh - nhạc Phạm Duy - thơ Phạm Thiên Thư


Một Lần Thoáng Có - Khánh Ly - nhạc Trịnh Cȏng SơnĐã Khuya Rồi - Lưu Trọng Lư

Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ?
Tiếc gì em, nửa đường tơ !
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi ....
Chờ em đêm đã khuya rồi
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm