Prunus salicina - MẬN
Prunus salicina
PHOTOS BY LVT OF HUE DIEP CHI

Gái Xuân - Ý Lan - nhạc Từ Vũ - thơ Nguyễn BínhGái Xuân - Nguyễn Bính

Em như cô gái hãy còn xuân,
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
Xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở.
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.

Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng,
Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ngủ có buồn không?