Couroupita guianensis - SALA
Couroupita guianensis
PHOTOS BY LE VAN OF HUE DIEP CHI

Hoa Sala - Saka Trương Tuyền - nhạc Nguyễn Văn Chung - lời Thích Chân Tính


Hoa Sala - Thích Chân Tính

Nắng vàng trải nhẹ cảnh chùa
Tươi màu ngói đỏ gió đưa hương trầm.
Lời kinh kỳ diệu thẳm thăm
Ngân vang theo tiếng mõ trầm trầm buông.
Hàng cây xanh mát bên đường
Niệm cầu những đóa hoa hường Sala.
Sala tên một loài hoa
Nụ tròn sáu cánh nở xa sắc hồng.
Nhụy vàng tựa hạt rồng thiêng
Mùi hương thanh khiết ngát song cảnh thiền.
Sáng còn sắc thắm khoe duyên
Chiều tàn sắc giới bên đường bên hiên.
Khách trần tiếc nuối vấn vương
Nhặt cành hoa ngộ vô thường sám nhanh.
Ngàn xưa Đại Giác Thích Ca
An nhiên bên gốc Sala niết bàn.
Sala sự tích huy hoàng
Tỏa hương đưa tiễn gót vàng siêu thăng.
Sala đẹp mãi nghìn năm
Sala thơm mãi trong lòng nhân sinh.

(Ghi chú: chép từ lời nhạc với vài thay đổi để đúng với vần của thơ Lục Bát)

Cây Sala thường được dịch là cây Vô Ưu. Cây hoa này có khá nhiều tên gọi khác: Shorea Robusta, hoa Đầu Lân, Ngọc Kỳ Lân hay Hàm Rồng