Nymphaea - SÚNG
Nymphaea
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Vườn Bưởi Chờ Trăng - Xuân Phú - nhạc Hồng Khắc Kim MaiVườn Bưởi Chờ Trăng - Hồng Khắc Kim Mai

Ta về vườn bưởi chờ trăng,
Có ao bông súng thường hằng nở hoa.
Mầu trăng lúc ấy tím cà,
Hồn ta cũng thấm thịt da ngọt ngào.
Ta về đưa võng chờ nhau,
Vì ao bông súng tím mầu hậu thân.

Mưa chiều làm tím áo em,
Cầu soi nhịp bước vỗ triền phù sa.
Tuổi em là tuổi Đồng Nai,
Lớn trong vườn bưởi mang đầy mật thơm.
Kiếp sau ai lỡ độ đường,
Hồn ai cũng tím mầu thương cùng người.