Camellia - TRÀ
Camellia
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Ước Mơ - Mai Thiên Vân - nhạc Nhật Bằng - thơ Phan KhâmƯớc Mơ - Phan Khâm

Ai ngồi mơ mận mơ đào
Tôi mơ tôi ước ngọt ngào dung nhan
Nghe rơi rơi thấm vào hồn
Đôi môi em mộng nét son kiêu kỳ
Đẹp như một đóa trà mi
Da ngà mắt ngọc dậy thì xuân xanh
Xin đừng là thoáng mong manh
Giữa ta vô ngã chung quanh vô thường
Nẻo về trăm nhớ ngàn thương
Nẻo đi giăng lối tơ vương ban đầu
Kiếp sau cho tôi nguyện cầu
Thế nào em cũng nhiệm màu đi qua
Chắc rằng thuở đó đôi ta
Yêu em xõa tóc nét na ngại ngùng
Lưng đồi nắng xuống rưng rưng
Níu tay em lại xin đừng hoàng hôn